Vind og vejr

Under Galathea 3 ekspeditionen vil de deltagende forskere og deres instrumenter passere igennem jordens klimabælter. Hvert klimabælte har sit eget karakteristiske vejrlig eller vejrbælte som naturligvis vil påvirke det daglige liv på skibet, samt de fleste af de målinger som foretages.

Risø-forskere vil under hele togtet lave detaljerede målinger og forudsigelser (modelberegninger) af vejret. Det skal støtte op om den gruppe forskere som måler kulstofudveksling mellem atmosfæren og havet og koncentrationen af partikler over havoverfladen. Herudover skal systemet bruges til at genere almindelige vejrudsigter til brug for skibets besætning og øvrige forskergrupper. Der bliver både lavet modelberegninger (forudsigelser) af vejrliget og direkte målinger. Desuden udnyttes satellitbilleder til at få et detaljeret billede af de faktiske vindforhold over et meget stort område. Det kan bl.a. bruges til at sammenligne de modelbaserede vejrudsigter med de faktiske vejrforhold.


Læs mere om:


Se online: