Forside

I kulstofprojektet er det Risøs opgave at måle udvekslingen af CO2 og partikler mellem havet og atmosfæren samt måle koncentrationen af partikler i atmosfæren. Viden om havets evne til at optage eller afgive CO2 er vigtigt for at kunne forudsige hvordan klimaet udvikler sige. På samme måde har partikelkoncentrationen og partiklernes bevægelse afgørende betydning for vejr og klima. Her kan du læse hvilke data Risøs forskere fik under Galatahea-togtet.

Risø undersøger processer i atmosfæren der har indflydelse på jordens klima. Klimaet på jorden afhænger af luftens indhold af drivhusgasser, partikler og skydækket. Risø undersøger processer der styrer indholdet af CO2 som er en af de vigtigste drivhusgasser, og processer der styrer mængden af de partikler der kan danne skyer.


Udveksling af CO2 imellem hav og atmosfære
Risø deltager i Galathea-ekspeditionens kulstofprojekt der bl.a. skal undersøge havets evne til at optage CO2 fra atmosfæren. Havets evne til at optage CO2 fra atmosfæren afhænger af mange parametre, fx havvandets temperatur og biologisk aktivitet. For at kunne forudsige den fremtidige koncentration af CO2 i atmosfæren er det vigtigt at vide hvilke parametre der styrer optaget og optagelseshastigheden. Det er kendt at optagelses eller udvekslingshastigheden er styret af bl.a. vindhastighed, men sammenhængen imellem vindhastighed og udvekslingshastighed er stadig ikke fuldt forstået. Risøs rolle er at måle den direkte udveksling (fluxen) af CO2 imellem hav og luft ved hjælp af mikrometeorologiske metoder og sammenligne fluxen med målinger af CO2 koncentrationen i luft og CO2 koncentrationen i vand.


Transport og dannelse af partikler i den marine atmosfære
Risø måler partikel-koncentrationen og størrelsesfordelingen af partikler i atmosfæren langs hele Galatheas rute. Vi bruger modeller til at beregne hvor partiklerne kommer fra og kan undervejs måle om der dannes nye partikler i havluften. Udveksling af partikler spiller nemlig en væsentlig rolle i klimabalancen.
Under online-data kan de seneste målinger ses. Der er to sæt grafer. Forkortelserne APS måler de store partikler i mikrometer og SMPS de små partikler i nanometer. Du kan læse mere om målemetoderne under Risøs partikelmålinger her til højre


Meteorologien i den marine atmosfære

Risø måler forholdene i det marine atmosfæriske grænselag. Det vil sige den nederste del af atmosfæren over havet hvor Vædderen befinder sig, og hvor udvekslingen af CO2 mellem hav og luft samt dannelsen af partikler finder sted. Det afgrænses opadtil af en kraftig stigning i temperaturen, der virker som et låg. Blandingen af partikler og gasser fra havoverfladen foregår under dette låg. Det marine atmosfæriske grænselag varierer meget i højden og da der ikke er væsentlig udveksling mellem atmosfæren længere ude og luften i grænselaget, er det vigtigt at have et detaljeret kendskab til forholdene i grænselaget. Grænselagets højde, vindhastighed og fugtighed, forventes at være af stor betydning for udvekslingsprocesserne mellem hav og luft. Højden og forholdene i grænselaget vil variere meget på de forskellige dele af togtet. For at understøtte målingerne af udvekslingen af CO2 mellem hav og atmosfæren og dannelsen af partikler i den marine atmosfære foretager Risø intensive målinger med balloner (radiosonder) på udvalgte dele af togtet, og med en lidar (ceilometer) langs hele Galathea’s rute.