Partikelkoncentrationens rolle i klimabalancen

På Galathea-ekspeditionen måler Risø partikel-koncentrationen og størrelsesfordelingen af partikler i atmosfæren langs hele Galatheas rute. Udveksling af partikler spiller nemlig en væsentlig rolle i klimabalancen.

Se online-data (vælg data fra før maj 2007)

Jordens og atmosfærens absorption og reflektering af strålingsenergi er årsag til jordens vejr og klima både på global og lokal skala. Atmosfæren styrer mængden af solstråling der når jordens overflade, og mængden af strålingen fra jorden der forsvinder ud i verdensrummet. To vigtige atmosfæriske processer der er med til at styre strålingsbudgettet; er partikel emissioner, dannelse, transformationer og koncentrationer samt dannelse af sky kondensationskim (CCN) og skyprocesser. Hygroskopiske partikler (vandpartikler) kan transporteres højt op i atmosfæren og virke som skydannelseskim der påvirker skylaget og dermed solindstrålingen og den udgående langbølgede varmeudstråling. Desuden påvirker de større partikler refleksionen og absoptionen af den kortbølgede stråling og dermed energibalancen nær overfladen.

Således udøver partikler både en direkte effekt på klimaet ved refleksion og absorption af indkommende kortbølget stråling og udgående langbølget stråling, og en indirekte effekt ved at påvirke skyernes egenskaber og levetid.

 

 

Jordens energi balance. 49% (168 Wm-2) af den indkommende solstråling bliver absorberet af jordens overflade. Det meste af strålingen bliver absorberet af atmosfæren som så udsender stråling både op og ned. Det har stor indflydelse på strålingen og energibalancen når der sker ændringer i atmosfærens partikelindhold. Dette kan give klimaeffekter. Kilde: Kiehl and Trenberth, 1997: Earth’s Annual Global Mean Energy Budget, Bull. Am. Met. Soc. 78, 197-208.

Projektet er et samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelsers afdeling for atmosfæreforskning (ATMI) og kemisk institut ved Københavns universitet (KIKU).

Om Risøs partikelmålinger

3D-graf over partikelkoncentrationer

Kontakt

Charlotte Bay Hasager
Seniorforsker
DTU Vindenergi
46 77 50 14