Modelberegnede støvscenerier fra de afrikanske ørkener

3d støvtransport
” Se hvorledes atmosfæren transporterer støvskyer fra Afrika’s ørkner ”
Nedenfor har du mulighed for at se hvordan det støv som hvirvles op i atmosfæren, primært over Sahara, bliver transporteret gennem 72 timer. Da vi ombord på Vædderen måler alle former for partikler, er vi interesseret i at kende det bidrag som kommer fra Afrika i form af støv.

Figuren skal tolkes på denne måde: Klokken 00 startes modellen, og derfor kan der ikke ses støvskyer på det tidspunkt. Modellen udvikler så et realistisk billede af vind og solopvarmning over Afrika. Både vinden og solopvarmningen hvirvler støv op i atmosfæren, og vores model fortæller os hvad der herefter sker, og især om der transporteres støv til området omkring Vædderen. Det blå er vand, mens det gule repræsenterer land. De røde flader er områder hvor støvindholdet er beregnet til 0.5 mg støv pr kubikmeter luft eller mere. Støvindholdet er den samlede vægt af støvpartikler i alle størrelsesklasser. Der er ikke nødvendigvis tale om at de modelfremstillede skyer kan ses, men de vil kunne måles, og i særlige tilfælde også ses med det blotte øje.


2d støvtransport

”Se den totale mængde støv atmosfæren forventes at transporteres fra Afrika og udover Atlanterhavet de næste 72 timer ”
Figuren skal tolkes på følgende måde: De farvede områder er konturer for støvindholdet i en luftsøjle og angives i mg/m2. Der er således tale om trykket fra vægten af alle de støvpartikler som befinder sig i en søjle luft på 1 gange 1 meter gange højden af atmosfæren (30 km). Trykket kan både falde og stige. Når trykket bliver mindre betyder det betyder at der forsvinder støv partikler, og det kan ske enten ved at de regner ud af atmosfæren eller de bliver hevet ud af tyngdekraften, og endelig at turbulens ved overfladen tvinger dem ud. Når trykket bliver større betyder det at der findes en nettotransport af støv ind i luftsøjlen, og det sker ved at vinden hvirvler partikler op fra overfladen, og vægten af disse partikler øger trykket af støv i luftsøjlen.