Udveksling af CO2 imellem hav og atmosfæren

På Galathea-ekspeditionen måler Risø den direkte udveksling (fluxen) af CO2 imellem hav og luft ved hjælp af mikrometeorologiske metoder og sammenligner fluxen med målinger af CO2 koncentrationen i luft og CO2 koncentrationen i vand.

Se online data (vælg periode før maj 2007)

Sådan måler vi CO2-koncentrationen
Vi måler CO2 med et LI-6262 Licor IR instrument, som måler absorptionen af infra rød lys i en målecelle. Jo mere der absorberes, jo højere er CO2 koncentrationen. Instrumentet måler skiftevis på atmosfærisk luft, og på luft der har været igennem en ”equilibrator” som i princippet bare er en lille brusekabine med havvand. Havvand bliver under hele togtet pumpet ind i equlibratoren. Her indstilles ligevægtskoncentrationen af CO2 imellem luft- og gasfase, og man kan så måle havvandets ligevægtskoncentration ved at udtage luft fra equilibratoren. Equilibratoren er udviklet og bygget på Risø og har været brugt i tidligere klimaprojekter i Grønlandshavet. På det første billede er Søren og Lars ved at samle Equilibratoren på det andet billede ses den færdige equilibrator.

Kontakt

Charlotte Bay Hasager
Seniorforsker
DTU Vindenergi
46 77 50 14